skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

Aflastning Bøgelund er en afdeling af Skrillingeskolen

Målgruppen for aflastning er primært hjemmeboende børn og unge med fysiske/psykiske handicaps, der bor i Middelfart kommune.

I aflastningen vil vi gerne kendes for:

  • At skabe et fællesskab og styrke børnenes indbyrdes relationer gennem bl.a. fælles aktiviteter som f.eks. gymnastiksal, legeplads, madlavning og ture.
  • At vægte hensynet til det enkelte barns behov med respekt for forskellighed. Dette i samarbejde med forældre og andre relevante fagpersoner.
  • At arbejde for at børnene skal opleve et trygt miljø, da vi opfatter aflastningen som hjem nr. 2
  • At hvert barn skal opleve en tæt voksen relation, således at barnet bliver set med de ressourcer det har, samt tydelige troværdige voksne
  • At skabe tryghed via faste rammer og forudsigelig struktur ex: døgnrytme, spisetider, modtagelse,
  • At styrke og dyrke børnenes indbyrdes relationer ex; via leg og aktiviteter.
  • At skabe aftenhygge og weekendhygge.
  • At lave en individuel struktur i hverdag og weekend.
  • At bruge støtteredskaber via boardmaker, billeder og tavle.
Skrillingeskolen-772
Back To Top
Search