skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart
Skrillingeskolen internationalt samarbejde kurser

I marts 2017 var tre personaler fra Skrillingeskolen på kursus i “Creativity in teaching and training & how to use music, art, ICT and outdoor activities in education”, i Assen Holland.

På kurset var der deltager fra 7 forskellige lande. Der blev udvekslet erfaringer, samtalet om kulturmødet og omkring styrkelsen af elevernes interkulturelle kompetencer og den generelle daglige praksis.

Ud over berigende samtaler blev der også skabt kontakter med kollegaer fra hele Europa. Efter hjemkomsten har de 3 personaler deltaget i forskellige eTwinningsforløb på den digitale delingsplatform eTwinning.

Skrillingeskolen, Holland, Interenationalt samarbejde
Back To Top
Search