skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

Okt 2018:

Fokus på internationalt samarbejde

For nogle år siden havde vi på Skrillingeskolen et ønske om at udvikle vores praksis- og anvendelsesorienterede undervisning samt at styrke vores internationale dimension.

Det var på denne baggrund, at vi ansøgte om økonomisk tilskud til projektet, at uddanne personale i “Aktiv undervisning/bevægelse i undervisningen”.

Det var vigtigt for os, at personalet var sammensat bredt på tværs af faggrupper, da vi på Skrillingeskolen arbejder tæt sammen på tværs af faggrupper omkring elevernes undervisning og udvikling.

Vi havde 9 personaler på kursus, og det efterfølgende udbytte var stort. Vi har senere vidensdelt dette i hele vores organisation. De personaler, der har været afsted, har efterfølgende arbejdet for at implementere deres tilegnede viden i vores organisation såvel på personaleniveau som på elevniveau. Implementeringen startede med, at kursusdeltagerne afholdt oplæg for det øvrige personale, hvor de både lavede en teoretisk og praktisk gennemgang af den viden, de havde bragt med hjem. Efterfølgende udfærdigede de undervisningsmateriale/emnekasser, som blev gjort tilgængelige for alle, så det derved blev en naturlig del af vores undervisningsmateriale.

Det, at vi har haft øget fokus på vores internationale samarbejde, har gjort, at flere personaler har deltaget i E-twinning projekter, hvor der er blevet arbejdet sammen med flere forskellige nationaliteter om fælles projekter ex projektet “Show me your birdhouse”. Ligeledes har enkelte elever og klasser lavet samarbejde med skoler i Malmø og Flensborg, hvor eleverne har sendt interaktivt materiale til hinanden og mødtes af flere omgange.

Alt i alt har projektet været en succes, vi har fået ny viden i vores organisation, som vi kan anvende praktisk i vores hverdag, vi har fået udvidet det internationale perspektiv på såvel personale som elevsiden, og vi har oplevet, at skoler fra andre lande har udvist stor interesse for det specialpædagogiske arbejde, vi laver på Skrillingeskolen, derfor føler vi, at vores horisonter er blevet udvidet, ligesom vi har været med til at udvide andres horisonter.

Maj 2017:
Udover projektet Erasmus+ er vi i en implementeringsfase i forhold til at arbejde med den internationale dimension i undervisningen. C4 har lavet forløb med venskabsklasser fra Sverige og Tyskland. Ligeledes har C4 haft besøg af en klasse fra Gustav-Johannsen-Skolen i Flensborg, som er en dansk skole på den tyske side af grænsen. Samarbejdet fortsætter løbende.

De 2 venskabsklasser har d. 29.5.17 mødtes i Aulbyhallen i Middelfart og lavet et konkurrenceforsøg til Børnenes Rekordbog.

Rekorden gik på at spille stikbold i par i 1 time. Der blev løbet, kastet, grinet og hygget. Dagen forløb med stor succes, og rekorden blev sat.

Skrillingeskolen
Back To Top
Search