skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart
Skrillingeskolen internationalt samarbejde kurser

I maj 2017 var Skrillingeskolens skoleleder og internationale koordinator, på DSoE konference i Cartagena, Spanien.

Deltagelsen på dette seminar er et led i Middelfart Kommunes progressionsmål, om at udbygge den internationale dimension. Og netop som led i dette, skal alle kommunens skoleledere og internationale koordinatorer deltage på et internationalt seminar.

Digital Schools of Europe-konferencen handlede om fremtidens it-strategi på skoleområdet.

Konferencen præsenterede forskellige vinkler på og kom med inspiration til, hvordan ny teknologi indgår som en naturlig del af det, der sker i klassen.

På seminaret har der været skolebesøg og erfaringsudvekslet med skoleledere og koordinatorer fra 8 forskellige lande.

Spanien
Back To Top
Search