skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

Vejledning og sparring i forhold til børn med autisme spektrum forstyrrelser
og/eller sensoriske forstyrrelser

Indhold:

Vejledning og sparring i pædagogisk praksis i fohold til børn med særlige udfordringer indenfor området med autisme spektrum forstyrrelser og/eller sensoriske forstyrrelser.

Vi vil sammen kortlægge, hvad der er på spil for det enkelte barn, og derigennem blive bevidst om, hvilken tilgang til barnet, der giver bedst mulighed for trivsel og læring.

Vi kommer ind på, hvad barnet er udfordret af, og hvor barnet har sine styrker. Hvordan rammerne er bygget op omkring barnet, og på hvilken måde kommunikation og struktur i barnets dagligdag bruges.

Vi kommer med bud på metoder til kommunikation, struktur og pædagogisk praksis generelt ifht. børn med autisme spektrum forstyrrelser og sensoriske forstyrrelser.

Formål:

At se barnet med de ”rette” briller, for at kunne skabe de bedst mulige rammer.

Målgruppen:

Personaler i klasser med elever i mistrivsel.

Tidsforbrug, Omfang, Sted & Pris:

Aftales under den indledende forventningsaftale. Mulighed for tilpasning til jeres behov

Kursusudbyder:

Elin Christoffersen

Back To Top
Search