skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

Gennem viden og værktøjer øges forældrenes kompetencer og forståelse, for at få mere overskud i hverdagen, færre bekymringer og større tro på egne evner.

Indhold:

Via metoderne Low arousal/ro givende pædagogik og Samarbejdsbaseret Problemløsning samt specialpædagogiske tips & tricks arbejdes der med:

# Erkendelse og forståelse af barnet i vanskeligheder
# Forebyggelse af konflikter
# Håndtering af konflikter
# Fælles kommunikationstræning

Formål:

Udviklingen af forældrekompetencer kan bidrage til at børn med udviklingshæmning/-forstyrrelse trives bedre i skolen. Formålet med kurset er at øge trivslen i hjemmet for såvel forældre, søskende og barnet med udviklingshæmning/-forstyrrelse

Målgruppen:

Forældre til børn med diagnoser, i mistrivsel, med uhensigtsmæssig adfærd.

Tidsforbrug, Omfang, Sted & Pris:

Aftales under den indledende forventningsaftale. Mulighed for tilpasning til jeres behov.

Kursusudbyder:

Kontakt Jesper Eskildsen

Back To Top
Search