skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

Læringsrummet (integreret specialundervisning + differentiering)

Indhold:

Fundament:

Observationer i klassen.
Afdækning ved: fagfaglige tests, pas, lus, mv.
(info niveau).
Afklarende og udviklende samtaler med de voksne, der har med barnet at gøre i hverdagen.
Vejledning til forståelse af barnet i vanskeligheder og særlige behov.
Relationsdannelse.

Værktøjskasse – kollega til kollega

Klasseledelse, kommunikationsmetoder, strukturer/styringssystemer, typer af læringsrum, indretning af læringsrummet, materialer (tilpasset udviklingsniveau/alder).

Formål:

At elever med særlige behov så vidt som muligt fastholdes på skolen.

Målgruppen:

Personaler i klasser med elever i mistrivsel.

Omfang:

Interview – forventningsafklaring – evt. filmes (for at fastholde og skabe fælles forståelse).
Observation (hos dem) evt. (hos os).
Problemformulering – dialog – sparring.
½ år efter evaluering/opfølgning.

Tidsforbrug, Omfang, Sted & Pris:

Aftales under den indledende forventningsaftale. Mulighed for tilpasning til jeres behov.

Kursusudbyder:

PAS vejleder Line Larsen

Back To Top
Search