skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

”Alt for mange børn er gennem alt for lang tid blevet gjort opmærksomme på, hvad de ikke kan. Vi vil gerne ændre den negative spiral og få barnet til at se, hvad det kan, og hvad det har mulighed for at arbejde videre med og blive bedre til. Succeserne er med til at skabe motivationen for udvikling”

Indhold:

  • Kort gennemgang af PAS-vurderingen, herunder kort teoretisk gennemgang af bl.a. Blooms Taksonomi – at gå fra konkret tænkning til mere abstrakt.
  • Beskrivelse af pædagogiske strategier og undervisningsmetoder ud fra det enkelte barns arbejdsstrategier.
  • Hvordan laver vi pædagogik, som er baseret på potentialetænkning?
  • Hvilke områder har det enkelte barn mulighed for at videreudvikle med den rette hjælp, altså den medierende læring?
  • Hvordan finder vi barnets kompetencer og mønstre i måden at udføre opgaver på, og bruger dem som udgangspunkt for ny læring?
  • Konkret fokus på potentialer frem for problemer – potentialetænkningen skaber fremsynethed, altså en ”Det kan han komme til at kunne, hvis vi hjælper ham-tænkning”, hvorimod den problemorienterede tænkning skaber tilbøjeligheden til at sætte begrænsninger en ”Det kan han ikke, og det kan han slet ikke-tænkning”.
  • Bud på konkrete materialer og metoder, som kan tilpasses de pædagogiske strategier.

Formål:

At skabe de bedst mulige pædagogiske rammer for børn, som ikke trives og udvikles i det miljø, de er i, ved at tilrettelægge individuelle pædagogiske strategier, som udvikles ud fra det enkelte barns arbejdsstrategier.

Målgruppen:

Personale i børnehaver, skoler, SFO og bofællesskaber.

Tidsforbrug, Omfang, Sted & Pris:

Aftales under den indledende forventningsaftale. Mulighed for tilpasning til jeres behov.

Kursusudbyder:

PAS-vejleder Line Larsen

Back To Top
Search