skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

Optagelse i Aflastning Bøgelund

Visitation til aflastning sker via socialrådgiver og visitator fra familieafdelingen Jonna Christoffersen.

Der bliver holdt opfølgningsmøder på indskrevne børn. Første gang efter 3 måneder, og derefter hvert halve år.

Skrillingeskolen-787
Back To Top
Search