skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

Skrillingeskolen
Øresundsvænget 1
5500 Middelfart

Telefon 8832 4000

E-mail: skrillinge@middelfart.dk

EAN nr.: 579 800 650 6316

Brugergruppe
Børn i alderen 6-18 år

Præsentation
Specialskole for børn med behov for vidtgående specialundervisning.
Skolen tilbyder undervisning til børn, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensyntagen eller støtte.

Antal elever pr. 05.09.2018: 101 elever

Antal medarbejdere: ca. 80 medarbejdere fordelt på lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter og administrationspersonale.

 

 

 

Skoleleder:
Karin Munk Pedersen, karin.munk@middelfart.dk

Afdelingsleder:
Jesper Eskildsen, jesper.eskildsen@middelfart.dk

Afdelingsleder:
Anne Kirsten Frøkjær, anne.kirstenfrokjaer@middelfart.dk

Sfo-, aflastnings- og afdelingsleder:
Ulla Juhl, ulla.juhl@middelfart.dk

Skrillingeskolen-181
Back To Top
Search