skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

Alle eleverne på Skrillingeskolen er værdifulde og unikke for fællesskabet

Skrillingeskolen er en kommunal folkeskole primært for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

En del af vores elever har udover generelle indlæringsvanskeligheder andre vanskeligheder, det kan være autismespektrum forstyrrelser (ASF), ADHD eller lignende forstyrrelser samt multiple handicaps.

Skrillingeskolen er et (helheds)tilbud med en skoledel, der tager afsæt i den enkelte elev  og et specialpædagogisk fritidstilbud.

Derudover har vi et specialpædagogisk aflastningstilbud tilknyttet Skrillingeskolen.

Skrillingeskolen er en del af Middelfart Kommunes skolevæsen, men optager også elever fra andre kommuner.

Undervisningen følger folkeskoleloven.

Vi har et særligt fokus på at tage udgangspunkt i det enkelte barn/unges kompetencer og potentialer, og derfra skabe de optimale læringsmiljøer for den enkelte.

Undervisningen tilrettelægges i temaer. Hvert år efter skolestart planlægges årets temaer på en sådan måde, at alle fagene tilgodeses.

Skolen benytter den nyeste viden indenfor området i sin bestræbelse på, at vores elever bliver så dygtige de kan og at de trives.

Der afholdes årligt to skole/hjemsamtaler, hvor det enkelte barn/unges læringsmål aftales.

Skrillingeskolen-946
Back To Top
Search