skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

Visitation

Alle elever på Skrillingeskolen fra 0.-3. kl. kan som udgangspunkt indmeldes i SFO, dog kan der optræde venteliste. Desuden er der et særskilt tilbud for 4.-10. kl. – for info kontakt Ulla Juhl. Indmeldelsesblanket kan fås hos SFO-leder Ulla Juhl.

Der gøres opmærksom på, at der ved indmeldelse i SFO, vil være en månedlig egenbetaling. Der er mulighed for at ansøge om økonomisk friplads på www.borger.dk. Har du brug for hjælp til dette kan du henvende dig i borgerservice på Rådhuset. Ligeledes gøres der opmærksom på, at såfremt der ønskes transport til og fra SFO, skal der søges særskilt hos familieafdelingen.

Skrillingeskolen-325
Back To Top
Search