skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

I Skrillingeskolens SFO arbejder vi med barnets trivsel inden for et spændingsfelt der går fra individ til fællesskab og fra pasning til udvikling.

I disse spændingsområder beskæftiger vi os med omsorg-socialisering-læring og udvikling.

skema

Der er fokus på de sociale og personlige kompetencer hos det enkelte barn. Vi arbejder målrettet med:

Relationsdannelse, brobygning, personlig social læring, dannelse, livsduelighed, kreativitet og forbyggelse.

Skrillingeskolen-141
Back To Top
Search