skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

På Skrillingeskolen betyder den åbne skole:

At skolen åbner sig mod lokalsamfundet, og inddrager aktører og
institutioner i skolen, for at give eleverne en bred forståelse af det
omgivne samfund.

Elevernes læring

Det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel.

Den åbne skole bidrager til en variation i skoledagen, og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.

Et åbent skole-samarbejde skal give værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning. Samarbejdet skal give størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation.

Vi samarbejder med:

  • Nr. Aaby Efterskole
  • Musikskolen
  • Middelfart kirke
  • Panorama Biograferne ved Lillebælt
  • Strib Svømmehal og Fredericia svømmehal
  • Rideskolen i Røjle
  • Ungdomsskolen
  • Kommunens naturvejleder
  • Forskellige virksomheder/andre offentlige institutioner i forbindelse med praktikforløb.
Skrillingeskolen-239
Back To Top
Search