skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart

Vores Skoletilbud

Alle elever på Skrillingeskolen kan have vanskeligt ved at modtage undervisning i sociale sammenhænge. Derfor er der mellem 5-12 elever i vores klasser.

Til hver klasse er der tilknyttet lærere, pædagoger og medhjælpere.

Der tages udgangspunkt i elevernes styrker og der kompenseres for deres vanskeligheder.

De faglige færdigheder tilrettelægges i forhold til, at alle elever skal udvikle sig fagligt og socialt.

Til at understøtte dette, arbejdes der ud fra læringsmål. Ved at synliggøre læringsmålene kan vi opnå, at eleverne i større udstrækning får medejerskab af hvad de skal lære.

Fagligt tages der afsæt i ”De nye forenklede Fælles Mål” – tilpasset den enkelte elev/unge.

cirkel

Der vælges undervisningsaktiviteter, der fremmer de opstillede læringsmål.

Læringstegn skal vise, om eleven er godt på vej med at lykkes med sine læringsmål – evaluering skal sikre kontinuitet i undervisningen.

Der arbejdes ligeledes med personlig og social læring på en struktureret og gennemtænkt måde, så eleverne gennem undervisning udvikler sig til kompetente medborgere i fællesskabet.

Undervisningen tilrettelægges i temaer, der indeholder de faglige krav der stilles til de pågældende klassetrin set i relation til elevens potentiale og udviklingstrin.

Al undervisning tilrettelægges så eleven oplever forudsigelighed og struktur i dagligdagen.

Al læring skal foregå i en vekselvirkning mellem teori og praksis. Herved opnår man, at det bliver meningsskabende for eleven, at lære nyt.

Ligeledes arbejdes der med at lave en varieret skoledag, fyldt med bevægelse. Vi arbejder med åben skole bl.a. med musikskolen og erhvervslivet.

Skrillingeskolen-859
Back To Top
Search