skip to Main Content
skrillinge@middelfart.dk 8832 4000 Øresundsvænget 1, 5500 Middelfart
Information Til Forældre Vedrørende Strejke/lockout

Information til forældre vedrørende strejke/lockout

Skrillingeskolen, SFO’en og Aflastning Bøgelund bliver IKKE berørt af konflikten.

 

Situationen er den, at der er varslet konflikt i forhandlingerne om landets offentlige ansattes nye overenskomster. Vi skriver til jer for at oplyse om konsekvenserne af en evt. strejke og lockout for skole, SFO, tand- og sundhedspleje.

På det kommunale område foregår forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening (KL) og fagforbundene, som ikke i første omgang er blevet enige om nye overenskomster. Derfor har Middelfart Kommune modtaget varsel om strejke fra de faglige organisationer med start fra den 4. april 2018 og varsel om lockout fra Kommunernes Landsforening med start fra den 10. april 2018. Det er naturlige skridt i en forhandling, som vi respekterer. Med den viden, som vi har lige nu, så har det følgende konsekvenser for jeres hverdag:

Skoler
Fra d. 10. april 2018 har KL varslet lockout på hele skoleområdet. Det betyder, at der i udgangspunktet ikke vil være pædagogisk personale på skolen til at gennemføre undervisning. Der kan dog på de enkelte skoler være personale, som er tjenestemandsansat eller ikke organiseret. Derfor kan der fx være enkelte lærere, som kan fortsætte med at undervise de klasser, som de normalt har. Når de ikke underviser egne klasser, så må de ikke undervise andre klasser eller lave aktiviteter, da det er strejkeramt arbejde. De må kun føre tilsyn med evt. fremmødte elever, der underholder sig selv i klasserne. Omfanget vil således variere fra skole til skole, hvis der er enkelte medarbejdere, som ikke er omfattet af konflikten. Hvis dette gælder for din skole, vil du efter påske via skoleintra høre fra din skoleleder. Vi anbefaler derfor, at I ikke sender jeres børn i skole, mens lockouten står på, med mindre I hører andet fra jeres skole.

SFO
Fra d. 10. april 2018 er der også varslet lockout på hele SFO-området. Det betyder, at alle SFO’er vil være lukkede fra denne dato. (Med undtagelse af SFO’er i forbindelse med specialtilbud. De er ikke er omfattet af konflikten. Se listen nedenfor).

Tidlig SFO
Fra den 10. april 2018 gælder en eventuel lockout også for børn i tidlig SFO, hvilket betyder, at Tidlig SFO er lukket, da medarbejderne vil være omfattet af konflikten og dermed ikke være på arbejde.

Junior- og ungdomsklubberne
Disse er omfattet af en evt. konflikt, men det kan variere fra klub til klub, om personalet er omfattet af konflikten. Der vil komme en besked ud efter påske, hvilke klubber, som evt. kan holde åbent.

Tandplejen

Tandplejen er ikke ramt af strejken, men der er varslet strejke på rengøringsområdet, hvilket betyder, at vi ikke vil kunne leve op til Sundhedsstyrelsens høje hygiejnekrav for tandklinikker.

I tilfælde af strejke vil tandplejen derfor kun udføre undersøgelser og forebyggende behandling samt nødbehandling – og det kun de første to dage altså den 4. og 5. april, herefter vurderes, at de hygiejniske forhold vil være utilstrækkelige.

Tandplejen er derudover ramt af lockout fra den 10. april og vil derfor være lukket, så længe lockouten varer.

Skolesundhedsplejen
Sundhedsplejen på skolerne er også omfattet af lockouten gældende fra 10. april 2018. Det vil sige, at alle planlagte aftaler med sundhedsplejen er aflyst, så længe der er lockout.

Følgende tilbud er ikke omfattet af en eventuel konflikt:

  • Skrillingeskolen og Skrillingeskolens SFO
  • Heldagsklasserne, C-sporet og E-klassen på Østre Skole samt SFO for disse elever
  • Karlsvognen på Strib Skole samt SFO for disse elever
  • Satellitten beliggende på Ejby Skole samt SFO for disse elever
  • H 7-9 beliggende på Alsvej 2 i Middelfart

Rengøring
Skoler og SFO’er bliver berørt af en evt. strejke for rengøringspersonalet i Middelfart Kommune. Der er varslet strejke fra. d. 4. april 2018. Det betyder, at der fra midnat den dag ikke vil blive gjort rent frem mod en evt. lockout den 10. april 2018.

Vi ved, det kan give udfordringer i løbet af få dage, men af hensyn til konfliktens parter, så er det ikke tilladt at gå ind og overtage strejkeramt arbejde, og derfor må det øvrige personale på stedet ikke gå ind og gøre rent. Det respekterer vi. Derfor er det vigtigt, at voksne og børn sammen hjælper hinanden med at holde pænt og rent, og fx husker at forlade toiletterne i pæn stand efter brug.

I modsætning til tandklinikken, som er underlagt meget strenge hygiejnekrav, så vil de første mange dage uden rengøring – ifølge hygiejnekonsulenten – ikke være en helbredstrussel. Skolelederne på de enkelte skoler holder løbende øje med forholdene, og kan sammen med forvaltningen afgøre om den manglede rengøring til sidst gør det nødvendigt at lukke skolen eller SFO’en.

Forældrebetaling i forbindelse med en evt. konflikt
Udgangspunktet er, at I som forældre kun skal betale for en ydelse, som kommunen leverer. Hvis SFO eller Tidlig SFO er lukket på grund af konflikt, har I derfor krav på en tilsvarende reduktion i jeres egenbetaling.

Tilbagebetalingens størrelse vil dog afhænge af, hvor længe institutionen har været lukket på grund af konflikt. Årsagen er, at beløbet skal være større end den udgift til administration, der er forbundet med at betale beløbet tilbage. Derfor kan vi først give svar på, i hvilket omfang der kan blive tale om tilbagebetaling, når en evt. konflikt er overstået.

Mere viden om konflikten?
Vi opfordrer til, at I løbende holder jer opdateret på kommunens hjemmeside:
www.middelfart.dk/konfliktok18

Back To Top
Search